O lobishome de Candeán

Carballeira, Paula

Ed. Galaxia

seleccion_bibliografica_mapa_literario_vigo_bibblioteca_neira_vilas_2

CANDEÁN

Ao entrar non adro da igrexa sentiuse mellor, mira ti, coma se iso tivese máis sentido. Polo menos alí non era un intruso, nin no discorrer da vida de Candeán, nin no silencio do camposanto. (…) Seguiu o camiño de cemento cara ao cruceiro e foi entón cando soubo que non era o único vivo nesas ringuleiras de mortos.

IGREXA DE CANDEÁN

Ao entrar non adro da igrexa sentiuse mellor, mira ti, coma se iso tivese máis sentido. Polo menos alí non era un intruso, nin no discorrer da vida de Candeán, nin no silencio do camposanto. (…) Seguiu o camiño de cemento cara ao cruceiro e foi entón cando soubo que non era o único vivo nesas ringuleiras de mortos.

CAMPO DE FÚTBOL DE CANDEÁN

Correou cara aos pozos, ergueuse enriba de cada un deles, babexou, fungou, desafiou o vento que lle asubiaba nas orellas, atravesou os carreiros e mesmo chegou ao campo de fútbol.